Microsoft Lumia 535 - Kontrola oznámení v telefóne

background image

Kontrola oznámení v telefóne
Centrum akcií, ktoré sa otvorí vo vrchnej časti obrazovky, umožňuje rýchlo skontrolovať

oznámenia, zmeniť niektoré nastavenia alebo pridať zástupcov niektorých aplikácií.
Ikona upozornenia

indikuje, že máte neprečítané upozornenia.

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

23

background image

Na tejto obrazovke môžete:

vidieť zmeškané hovory a nedávno prijaté neprečítané e-maily a správy,

skontrolovať prípadné oznámenia, napríklad aktualizácie aplikácií dostupné v službe

Obchod,

otvoriť aplikácie,

vyhľadať siete Wi-Fi a pripojiť sa k nim,

rýchlo prejsť na požadované nastavenie.

2. Ak chcete zatvoriť menu, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky.
Prispôsobenie centra akcií

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > oznámenia+akcie. Ak chcete zmeniť skratku, ťuknite na ňu a

potom ťuknite na požadovanú aplikáciu. Môžete si tiež zvoliť, aké oznámenia chcete prijímať

a akým spôsobom.