Microsoft Lumia 535 - Používanie telefónu v režime v lietadle

background image

Používanie telefónu v režime v lietadle
Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, ale chcete mať prístup

k hudbe, videám a hrám v režime offline, môžete zapnúť režim v lietadle.
Režim v lietadle ukončuje spojenia do mobilnej siete a vypína bezdrôtové funkcie zariadenia.

Vykonávanie platby a obstarávanie vstupeniek prostredníctvom funkcie NFC v zariadení môžu

zostať aktívne, ak ich zariadenie podporuje. Dodržiavajte pokyny a bezpečnostné požiadavky

napríklad zo strany leteckej spoločnosti, ako aj všetky príslušné zákony a právne predpisy.

Tam, kde je to povolené, sa môžete v režime v lietadle pripojiť do siete Wi-Fi a používať

napríklad internet alebo zdieľať obsah prostredníctvom funkcií Bluetooth alebo NFC. Niektoré

telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > režim v lietadle.

2. Prepnite položku Stav na možnosť Zapnuté

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

25