Microsoft Lumia 535 - Prepínanie medzi zobrazeniami a aplikáciami

background image

Prepínanie medzi zobrazeniami a aplikáciami
Nemáte všetky aplikácie, ktoré potrebujete, na domovskej obrazovke? Ak ich chcete vyhľadať,

potiahnite prstom na ponuku aplikácií. Prípadne skontrolujte, ktoré aplikácie sú spustené v

telefóne, a prepínajte medzi nimi.
Ak si chcete pozrieť všetky aplikácie v telefóne, na domovskej obrazovke jednoducho

potiahnite prstom doľava. Na domovskú obrazovku sa vrátite potiahnutím prstom doprava.

Tip: Ak chcete rýchlo vyhľadať nejakú aplikáciu, ťuknite na ktorékoľvek písmeno

v ponuke aplikácií a v nasledujúcej ponuke ťuknite na prvé písmeno alebo znak

požadovanej aplikácie.

Zobrazenie a zatváranie otvorených aplikácií a prepínanie medzi nimi

Ak chcete zobraziť otvorené aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete prepnúť

aplikáciu, potiahnite prstom na požadovanú aplikáciu a ťuknite na ňu. Ak chcete zatvoriť

aplikácie, ktoré už nepotrebujete, ťuknite na položku .

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

22