Microsoft Lumia 535 - Prispôsobenie navigačnej lišty

background image

Prispôsobenie navigačnej lišty
Všetky telefóny Lumia majú v spodnej časti tri tlačidlá: Späť, Štart a Hľadať. Môžete si zmeniť

spôsob správania navigačnej lišty.
Niektoré telefóny nepodporujú skrytie navigačnej lišty. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ak chcete skryť navigačnú lištu na úvodnej obrazovke, keď ju nepotrebujete, potiahnite

prstom nahor zo spodnej časti obrazovky. Ak chcete, aby sa navigačná lišta znova zobrazovala,

potiahnite prstom nahor.
Zmena farby navigačnej lišty

Ak má telefón na dotykovom displeji navigačnú lištu, môžete zmeniť jej farbu, aby ste si ju

ľahšie všimli alebo dokonca aby ladila s vašou témou. Na úvodnej obrazovke potiahnite

prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA >

navigačný panel a zmeňte nastavenie na Navigačný panel.