Microsoft Lumia 535 - Zachytenie snímky obrazovky

background image

Zachytenie snímky obrazovky

Môžete zachytiť snímky obrazovky vášho telefónu a použiť ich ako akékoľvek iné fotografie.
1. Stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti súčasne s vypínačom.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

40

background image

2. Zobrazenie a správa snímok obrazovky, ktoré ste zachytili, sa vykoná ťuknutím na položku

Fotografie > albumy > Snímky obrazovky.