Microsoft Lumia 535 - Používanie telefónu s ľahkosťou

background image

Používanie telefónu s ľahkosťou
Zväčšite si písmo a zjednodušte zobrazovanie na obrazovke. Telefón môžete používať aj

s ďalekopisom (zariadením TTY alebo TDD).
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA.

2. Ťuknite na položku zjednodušenie prístupu.
Zmena veľkosti písma

Ťuknite na jazdec Veľkosť textu.
Zapnutie vysokého kontrastu

Prepnite položku Vysoký kontrast na možnosť Zapnuté

.

Zväčšenie obrazovky

Prepnite položku Lupa na možnosť Zapnuté

a dvoma prstami dvakrát ťuknite na

obrazovku. Pri používaní lupy sa po obrazovke pohybujte dvoma prstami. Lupu zavriete tak,

že dvoma prstami dvakrát ťuknete na obrazovku.

Používanie telefónu so zariadením TTY alebo TDD

Prepnite položku TTY na možnosť úplné.
Dostupné režimy TTY sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.