Microsoft Lumia 535 - Blokovanie tlačidiel a obrazovky

background image

Blokovanie tlačidiel a obrazovky

Chcete zabrániť náhodnému uskutočneniu hovoru, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške?
Stlačte vypínač.

Odblokovanie tlačidiel a obrazovky

Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

6

background image

Tip: Namiesto stlačenia vypínača môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku (funkcia

dvojitého ťuknutia musí byť zapnutá). Ak chcete zapnúť funkciu dvojitého ťuknutia, na

domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > dotykové ovládanie a položku Prebudenie prepnite na možnosť

Zapnuté

. Niektoré telefóny nepodporujú dvojité ťuknutie. Informácie

o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a obrazovky

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia > Časový limit obrazovky a potom vyberte časový

limit, po ktorom sa tlačidlá a obrazovka automaticky zablokujú.