Microsoft Lumia 535 - Bezdrôtové nabíjanie telefónu

background image

Bezdrôtové nabíjanie telefónu
Už sa nemusíte obťažovať s káblami. Zariadenie stačí dať na bezdrôtovú nabíjačku a okamžite

sa začne nabíjať.
Niektoré telefóny nepodporujú bezdrôtové nabíjanie. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Na bezdrôtové nabíjanie budete možno potrebovať puzdro na bezdrôtové nabíjanie. Puzdro

môže byť súčasťou predajného balenia alebo sa môže predávať osobitne. Používajte len

originálne puzdrá Lumia na bezdrôtové nabíjanie určené pre váš telefón.
Bezdrôtové nabíjačky sa predávajú osobitne.
Oblasti nabíjania na telefóne a nabíjačke sa musia dotýkať, preto je potrebné telefón

a nabíjačku správne zarovnať. Nie všetky modely telefónov vyhovujú všetkým nabíjačkám.

Používajte len bezdrôtové nabíjačky kompatibilné s vaším zariadením.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

8

background image

1. Skontrolujte, či je bezdrôtová nabíjačka zapnutá.

2. Ak telefón vyžaduje puzdro na bezdrôtové nabíjanie, riadne ho pripevnite k telefónu.

3. Položte telefón na bezdrôtovú nabíjačku tak, aby sa ich nabíjacie plochy dotýkali.

4. Keď je batéria nabitá, odoberte telefón z nabíjačky.

Výstraha: Skontrolujte, či sa medzi nabíjačkou a zariadením nič nenachádza. Na povrch

zariadenia v blízkosti oblasti nabíjania nepripevňujte žiadne predmety, ako napríklad

etikety.

Ďalšie informácie o bezdrôtovom nabíjaní nájdete v používateľskej príručke nabíjačky a puzdra

na bezdrôtové nabíjanie.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

9