Microsoft Lumia 535 - Nabíjanie telefónu pomocou nabíjačky USB

background image

Nabíjanie telefónu pomocou nabíjačky USB
Batéria bola čiastočne nabitá u výrobcu, ale pred prvým zapnutím telefónu ju možno budete

musieť znova nabiť.
Uistite sa, že na nabíjanie telefónu používate kompatibilnú nabíjačku USB. Nabíjačka sa môže

predávať samostatne.
1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. V prípade potreby pripojte kábel USB k nabíjačke.

2. Pripojte konektor micro-USB kábla nabíjačky k telefónu.

3. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

7

background image

Batéria sa nemusí nabíjať vždy rovnako dlhý čas. Okrem toho môžete telefón používať aj počas

nabíjania.
Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať až 20 minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor

nabíjania.

Tip: Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová

zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania

pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa

nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.
Presvedčte sa, či je počítač zapnutý.
Najprv pripojte kábel USB k počítaču, potom k telefónu. Keď je batéria úplne nabitá,

najprv odpojte kábel USB od telefónu, potom od počítača.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový

čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu

vymeňte. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti

normálnym intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku

a nechajte vymeniť batériu.