Microsoft Lumia 535 - Ločen prikaz e-poštnih sporočil

background image

Ločen prikaz e-poštnih sporočil
E-poštna sporočila so razdeljena v skupine po naslovu v pogovorih. Pogovor vključuje tudi

vaše odgovore. Če želite sporočila prikazati ločeno, lahko funkcijo pogovorov izklopite.
1. Tapnite .

2. Tapnite

> nastavitve.

3. Nastavite možnost Pogovori na Izklopljeno

.