Microsoft Lumia 535 - Pošiljanje samodejnih odgovorov

background image

Pošiljanje samodejnih odgovorov
Če ste na počitnicah ali odsotni iz pisarne zaradi drugih opravkov, lahko pošiljate samodejne

odgovore na e-poštna sporočila, ki jih prejmete med odsotnostjo.
1. Tapnite >

> nastavitve > samodejni odgovori.

2. Preklopite Stanje na Vklopljeno

, napišite odgovor in tapnite .