Microsoft Lumia 535 - Klicanje stika

background image

Klicanje stika
Klicanje prijateljev je hitro in enostavno, če ste jih shranili v telefon kot stike.
Tapnite .
1. Tapnite .

2. Tapnite stik in številko, če ima stik več številk.

Nasvet: Je prijateljev glas preglasen ali pretih? Pritisnite tipki za glasnost in spremenite

glasnost.
Nasvet: Želite, da drugi slišijo pogovor? Tapnite zvočnik.

Nasvet: Če ima telefon dve kartici SIM, lahko izberete, s katero boste poklicali

posamezen stik. Tapnite , odrinite do stiki ter tapnite ime stika in

. Vsi telefoni

ne podpirajo dveh kartic SIM. Razpoložljivost preverite na spletnem mestu

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Klicanje telefonske številke

Tapnite , vnesite telefonsko številko in tapnite kliči.
Če želite vnesti znak +, ki se uporablja za mednarodne klice, tapnite in pridržite 0.
Iskanje zgodovine klicev

Če želite poiskati zapis o klicu, odrinite do zgodovina, tapnite in vnesite ime stika ali

telefonsko številko.
Odstranjevanje zapisa o klicu

Če želite odstraniti zapis o klicu, odrinite do zgodovina, tapnite in pridržite zapis o klicu, ter

tapnite izbriši.
Če želite odstraniti vse zapise o klicih, tapnite

> izberi klice >

> izberi vse > .

Kopiranje in lepljenje telefonske številke

Na začetnem zaslonu tapnite Ljudje, odrinite do možnosti stiki, tapnite stik, tapnite in

pridržite telefonsko številko, tapnite kopiraj in v besedilnem polju tapnite .

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

56