Microsoft Lumia 535 - Odgovor na klic s kratkim sporočilom

background image

Odgovor na klic s kratkim sporočilom
Trenutno ne morete sprejeti klica? Klicatelju lahko odgovorite s kratkim sporočilom.
1. Ko vas nekdo kliče, tapnite BESEDILNI ODGOVOR.

2. Tapnite vnesite sporočilo ... in napišite svoje sporočilo.
S kratkim sporočilom lahko odgovorite le na klice stikov, ki so shranjeni v telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

58

background image

Vklop ali izklop besedilnega odgovora

Tapnite >

> nastavitve in nastavite možnost Besedilni odgovor na Vklopljeno

ali Izklopljeno

.

Urejanje vnaprej napisanega kratkega sporočila

Tapnite >

> nastavitve > uredi odgovore in uredite želeni odgovor.