Microsoft Lumia 535 - Uporaba hitrega klicanja za klicanje priljubljenih stikov

background image

Uporaba hitrega klicanja za klicanje priljubljenih stikov
Kličite najpomembnejše stike s hitrim klicanjem.
1. Če želite hitremu klicanju dodati stik, tapnite Ljudje, odrinite do stiki in tapnite stik, ki

ga želite dodati.

2. Tapnite in pridržite telefonsko številko stika ter tapnite dodaj v hitro klicanje.
Klicanje stika s hitrim klicanjem

Tapnite , odrinite do hitro klicanje in tapnite stik.