Microsoft Lumia 535 - Uporaba vizualne glasovne pošte

background image

Uporaba vizualne glasovne pošte
Vizualna glasovna pošta vam omogoča, da si ogledate seznam glasovnih sporočil in izberete,

katerega želite predvajati ali izbrisati.
Če želite uporabljati to storitev v telefonu, se boste morda morali obrniti na ponudnika storitve.
1. Tapnite >

> nastavitve.

2. Nastavite možnost Vizualna glasovna pošta na Vklopljeno

.

3. V polje Številka glasovne pošte vnesite številko telefonskega predala.
Dobite jo pri ponudniku storitve.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

60

background image

Nasvet: Glede na ponudnika storitev morda lahko vnesete tudi drugo številko glasovne

pošte.

Poslušanje glasovnega sporočila

Tapnite , nato pa odrinite v desno, da prikažete seznam sporočil glasovne pošte. Če ste

pozvani, vnesite geslo in tapnite sporočilo, ki ga želite poslušati.