Microsoft Lumia 535 - Upravljanje kartic SIM

background image

Upravljanje kartic SIM
Ali želite strogo ločevati delo in prosti čas? Ali imate na eni od kartic SIM cenejšo podatkovno

povezavo? Odločite se lahko, katero kartico SIM boste uporabili.
Nekateri telefoni ne podpirajo dveh kartic SIM. Razpoložljivost preverite na spletnem mestu

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE NASTAVITVE >

mobilno omrežje+SIM.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

51

background image

2. Če želite spremeniti nastavitve kartice SIM, tapnite želeno kartico SIM.
Preimenovanje kartice SIM

Tapnite Ime kartice SIM in vnesite želeno ime.
Izbira kartice SIM za podatkovno povezavo

Tapnite SIM za podatkovno povezavo in želeno kartico SIM.
Izklop kartice SIM

Nastavite možnost Stanje kartice SIM na Izklopljeno

.

Povezovanje ploščic za kartici SIM na začetnem zaslonu

Če želite povezati ploščici na začetnem zaslonu za klice ali sporočila v eno ploščico za obe

kartici SIM, tapnite želeno ploščico in nato

> poveži ploščice.