Microsoft Lumia 535 - Prilagajanje začetnega zaslona

background image

Prilagajanje začetnega zaslona
Prilagodite začetni zaslon po svojih željah – izberite fotografijo za ozadje, pripnite priljubljene

aplikacije in druge vsebine na začetni zaslon ali spremenite velikost ploščic in postavitev. Če

želite kar najbolje izkoristiti prostor na začetnem zaslonu, razvrstite aplikacije v mape.
1. Če želite dodati fotografijo za ozadje, na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona

in tapnite VSE NASTAVITVE > začetni zaslon+tema > izberi fotografijo.

2. Tapnite fotografijo, jo obrežite po svojih željah in nato tapnite .

Nasvet: Zakaj se ne bi barva ozadja in ploščic ujemala s sliko za ozadje? Tapnite Ozadje

ali Barva poudarkov. Če želite deliti temo in druge nastavitve v vseh napravah s

sistemom Windows, na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite VSE

NASTAVITVE > sinhroniziranje nastavitev in nastavite tema na Vklopljeno

.

Premikanje ploščice

Tapnite in pridržite ploščico, jo povlecite in spustite na novo mesto, nato pa tapnite zaslon.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

31

background image

Spreminjanje velikosti ali odpenjanje ploščice

Če želite spremeniti velikost ploščice, jo tapnite in pridržite, nato pa tapnite ikono puščice.
Ploščice so lahko majhne, srednje ali široke. Večja kot je ploščica, več informacij lahko prikaže.

Če želite ploščico odpeti, jo tapnite in pridržite, nato pa tapnite .
Razvrščanje ploščic v mape

Tapnite in pridržite ploščico ter jo povlecite in spustite na ploščico ali mapo, s katero jo želite

združiti. Če želite odpreti aplikacijo iz mape. tapnite mapo, nato pa tapnite želeno aplikacijo.

Če želite spremeniti ime mape, tapnite in pridržite ime ter vnesite želeno ime. Če želite

odstraniti mapo, odpnite ploščice v njej.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

32

background image

Pripenjanje aplikacije

Odrinite v levo do menija aplikacij, tapnite in pridržite aplikacijo ter tapnite pripni na začetni

zaslon.
Pripenjanje stika

Tapnite Ljudje, tapnite in pridržite stik, nato pa tapnite pripni na začetni zaslon.
Ko pripnete stike, so na ploščici prikazane njihove posodobitve vira, poleg tega pa jih lahko

pokličete neposredno z začetnega zaslona.