Microsoft Lumia 535 - Spreminjanje glasnosti

background image

Spreminjanje glasnosti
Če ne slišite zvonjenja telefona v hrupnem okolju ali če so klici preglasni, lahko spremenite

glasnost po svojih željah.
Uporabite tipki za glasnost. Največja raven glasnosti je 10.

S tipkama za glasnost privzeto upravljate glasnost opozoril in opomnikov.
Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V

priključek za zvok ne priklapljajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo

napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na

nastavljeno stopnjo glasnosti.
Če priključite slušalke, s tipkama za glasnost hkrati upravljate glasnost tona zvonjenja in

predstavnosti. Največja glasnost je 30.
Spreminjanje glasnosti za predstavnosti in aplikacije

Pritisnite tipko za glasnost, tapnite in nato še vrstico za glasnost za predstavnost in

aplikacije, da nastavite želeno glasnost. Največja raven glasnosti je 30.
Preklop v tihi način

Pritisnite tipko za glasnost in tapnite > . Če želite izklopiti tihi način, tapnite .

Nasvet: Če ne želite, da telefon vibrira, tapnite . Če želite spremeniti druge nastavitve

zvoka, na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE

NASTAVITVE > zvonjenje+zvoki.