Microsoft Lumia 535 - Dodajanje opravila na seznam opravkov

background image

Dodajanje opravila na seznam opravkov
Vas v službi preganjajo roki, morate vrniti knjige v knjižnico ali si morate zapomniti kaj

drugega? Vse to lahko dodate na seznam opravil in jih obkljukate, ko jih dokončate. Če obstaja

rok, nastavite opomnik.
Tapnite Koledar >

> opravila.

1. Tapnite in izpolnite polja.

2. Če želite dodati opomnik, nastavite možnost Opomnik na Vklopljeno

ter nastavite

datum in uro opomnika.

3. Tapnite .
Urejanje ali brisanje opravila

Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite uredi ali izbriši.

Nasvet: Ste polni energije? Ali imate polne roke dela in ne zmorete niti enega opravka

več? Če želite hitro premakniti čas dogodka naprej ali ga odložiti, tapnite in pridržite

opravilo ter izberite želeno možnost.

Označevanje opravila kot dokončanega

Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite dokončaj.