Microsoft Lumia 535 - Dodajanje sestanka

background image

Dodajanje sestanka
Si morate zapomniti sestanek? Dodajte ga v koledar.
Tapnite Koledar.
1. Tapnite .

2. Vnesite podrobnosti, ki jih želite, in nastavite uro.

3. Če želite na primer dodati trajanje, opomnik ali ponavljanje dogodka, tapnite več

podrobnosti.

4. Ko končate, tapnite .

Nasvet: Če želite urediti dogodek, tapnite dogodek in ga pridržite, tapnite uredi in

uredite želene podrobnosti.

Pošiljanje povabila na srečanje

Ko ustvarjate dogodek, tapnite več podrobnosti > dodaj osebo > , izberite želene stike in

tapnite .
Povabila na srečanje lahko pošljete stikom, ki imajo e-poštni naslov.
Ustvarjanje dogodka na drugem koledarju

Dogodki gredo privzeto v koledar Microsoftovega računa. Če imate na primer deljen družinski

koledar, lahko takoj ustvarite dogodek in ga delite. Če želite spremeniti koledar, ko ustvarjate

dogodek, tapnite več podrobnosti > Koledar in koledar, ki ga želite uporabljati.

Primer: Dogodek lahko ustvarite v koledarju, ki ga delite z drugimi, na primer koledar

v Sobi ali v delovnem koledarju, tako da drugi vedo, kdaj so zasedeni.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

49

background image

Spreminjanje stanja za dogodek

Če želite, da bodo drugi vedeli, kdaj ste zasedeni ali kdaj vas ni v pisarni, tapnite več

podrobnosti > Stanje in želeno stanje. Privzeto je vaše stanje nastavljeno na na voljo.
Brisanje sestanka

Tapnite in pridržite sestanek ter tapnite izbriši.