Microsoft Lumia 535 - Uporaba predlaganih besed na tipkovnici

background image

Uporaba predlaganih besed na tipkovnici
Telefon med pisanjem predlaga besede, tako da lahko pišete hitreje in natančneje. Predlagane

besede so na voljo v več jezikih.
Ko začnete pisati besedo, telefon predlaga možne besede. Ko se v vrstici predlogov prikaže

želena beseda, jo izberite. Če želite videti več predlogov, odrinite v levo.

Nasvet: Če je predlagana beseda napisana krepko, telefon z njo samodejno zamenja

besedo, ki ste jo napisali. Če je beseda napačna, jo tapnite, da vidite izvirno besedo in

nekaj drugih predlogov.

Popravljanje besede

Če opazite, da ste besedo napačno črkovali, jo tapnite, da vidite predloge za popravljanje

besede.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

45

background image

Dodajanje nove besede v slovar

Če želene besede ni v slovarju, jo napišite in tapnite, nato pa v vrstici predlogov tapnite znak

plus (+). Telefon se nauči tudi novih besed, ko jih nekajkrat napišete.

Izklop predlaganih besed

Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE NASTAVITVE >

tipkovnica. Tapnite tipkovnico svojega jezika in počistite potrditveno polje Predlagaj

besedilo.