Microsoft Lumia 535 - Nastavitev telefona na način za vožnjo

background image

Nastavitev telefona na način za vožnjo
Z načinom za vožnjo vas telefon ne ovira med vožnjo, tako da se lahko osredotočite na pot.
1. Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE NASTAVITVE > način

vožnje > naprej.

2. Če želite nastaviti telefon tako, da prezre klice, nastavite Preziranje klicev na Vklopljeno

. Če želite nastaviti telefon tako, da prezre kratka sporočila, nastavite Preziranje kratkih

sporočil na Vklopljeno

.

3. Tapnite naprej.

4. Če želite poslati samodejno kratko sporočilo, v katerem je pojasnjeno, zakaj ne morete

odgovoriti, ko vas nekdo kliče ali vam pošlje sporočilo, nastavite Pošiljanje besedilnih

odgovorov na klice, Pošiljanje besedilnih odgovorov na kratka sporočila ali oboje na

Vklopljeno

. Če želite urediti sporočilo, tapnite besedilno polje.

5. Tapnite naprej > dodaj napravo in napravo Bluetooth, s katero povežete telefon med

vožnjo, na primer slušalko.
Način za vožnjo se vklopi samodejno, ko se telefon in dodana naprava Bluetooth povežeta.