Microsoft Lumia 535 - Povezovanje z brezžično slušalko

background image

Povezovanje z brezžično slušalko
Brezžična slušalka (naprodaj posebej) omogoča prostoročno uporabo telefona – med klicem

lahko tako nadaljujete z delom, na primer na računalniku.
Ker naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo prek radijskih valov,

ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Vendar naprave Bluetooth med seboj

ne smejo biti oddaljene več kot 10 metrov, povezavo pa lahko kljub temu motijo ovire, kot so

zidovi, ali druge elektronske naprave.
Seznanjena naprava se lahko poveže s telefonom, ko je Bluetooth vklopljen. Druge naprave

lahko zaznajo telefon le, če je prikaz nastavitev Bluetooth odprt.
Ne seznanjajte ali sprejemajte zahtev za povezavo z neznano napravo. Tako pomagate zaščititi

telefon pred škodljivo vsebino.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

121

background image

Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE NASTAVITVE >

Bluetooth.
1. Nastavite možnost Stanje na Vklopljeno

.

2. Prepričajte se, da je slušalka vklopljena.
Morda boste morali iz slušalke zagnati postopek seznanjanja. Več o tem preberite v priročniku

za uporabo slušalke.
3. Telefon seznanite s slušalko tako, da na seznamu zaznanih naprav Bluetooth tapnete

slušalko.

4. Morda boste morali vnesti geslo. Več o tem preberite v priročniku za uporabo slušalke.

Nasvet: Ta navodila za povezavo veljajo tudi za drugo dodatno opremo Bluetooth.

Prekinitev povezave s slušalko

Na seznamu tapnite povezano slušalko.
Ko slušalko znova vklopite, se povezava samodejno znova vzpostavi. Če želite seznanitev

odstraniti, tapnite in pridržite slušalko na seznamu naprav Bluetooth, nato pa tapnite izbriši.