Microsoft Lumia 535 - Za vašo varnost

background image

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali v nasprotju z

lokalnimi zakoni in predpisi.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE
Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči

interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske

opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila

na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU
Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste

roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA
Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA
Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba

Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu

s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom micro USB naprave, so

morda združljivi. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA
Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.
STEKLENI DELI
Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo

površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov

naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler

usposobljen serviser ne zamenja stekla.

ZAŠČITA SLUHA
Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri

visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

5