Microsoft Lumia 535 - Överföra innehåll med ditt Microsoft-konto

background image

Överföra innehåll med ditt Microsoft-konto
Om din gamla telefon är en Windows Phone är det enklast att överföra dina kontakter, din

kalender och dina SMS till din nya Lumia med hjälp av ditt Microsoft-konto.
Om du ännu inte har ställt in ett Microsoft-konto på din nya Lumia går du till startsidan, sveper

ned från skärmens övre kant och trycker på ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post+konton >

lägg till ett konto. Skapa ett Microsoft-konto enligt instruktionerna som visas på skärmen.
1. Om du vill välja vad du ska säkerhetskopiera till Microsoft-kontot går du till din tidigare

Windows Phone-enhet och trycker på Inställningar > säkerhetskopia.
Dina kontakter och kalendern säkerhetskopieras automatiskt till ditt Microsoft-konto.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

18

background image

2. Logga in på ditt Microsoft-konto på din nya Lumia-telefon. Dina kontakter, kalenderposter

och SMS överförs automatiskt till din nya Lumia.