Microsoft Lumia 535 - Använda pekskärmen

background image

Använda pekskärmen

Utforska telefonen genom att trycka, svepa och dra.
1. Du använder din telefon genom att helt enkelt trycka på pekskärmen eller hålla ned fingret

på den.

2. Om du vill öppna fler alternativ placerar du fingret på ett objekt tills menyn visas.

Exempel: Om du vill öppna en app eller ett annat objekt trycker du på den/det. Om du

vill redigera eller ta bort en avtalad tid i kalendern håller du ned på tiden och väljer

lämpligt alternativ.

Tips! Du kan även använda telefonen när du har handskar på dig. Svep nedåt från

startsidans ovankant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge och ändra

Pekkänslighet till hög. Superkänslig pekfunktion stöds inte av alla telefoner. Gå

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

14

background image

till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som

stöder funktionen.

Hålla ned för att dra ett objekt

Håll fingret på objektet i några sekunder och dra sedan fingret över skärmen.

Svepa

Sätt ditt finger på skärmen och dra det i önskad riktning.

Exempel: Du kan till exempel svepa från vänster till höger mellan startsidan och

appmenyn, eller mellan olika vyer i hubbarna. Om du snabbt vill bläddra igenom en lång

lista eller meny drar du fingret snabbt upp eller ned längs skärmen i en svepande rörelse

och lyfter sedan upp fingret. Tryck på skärmen för att stoppa bläddringen.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

15

background image

Zooma in och ut

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, ett foto eller en webbsida, och dra isär

eller ihop fingrarna.

Viktigt! Undvik att repa pekskärmen.

Tips! Skärmen roteras automatiskt när du vänder telefonen 90 grader. Om du vill låsa

skärmen i dess nuvarande orientering sveper du nedåt från startsidans ovankant och

trycker på ALLA INSTÄLLNINGAR > skärmrotation. Ställ in Rotationslås till

. Skärmrotation kanske inte fungerar i alla appar eller vyer.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

16