Microsoft Lumia 535 - Bakåtknappen, startknappen och sökknappen

background image

Bakåtknappen, startknappen och sökknappen

Med bakåtknappen, startknappen och sökknappen kan du navigera i din telefon.
• Håll ned om du vill se vilka appar som är öppna. Du kan sedan växla till en annan app

eller stänga de appar som du inte behöver.

• Om du vill gå tillbaka till den föregående skärmen trycker du på . Telefonen kommer

ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen sist var låst.

• Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du på . Appen du besökte är öppen i

bakgrunden.

• Tryck på för att söka på Internet eller efter objekt på telefonen.
• Tryck och håll ned på och följ anvisningarna för att sätta på Cortana.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Om du ställt in din telefon på ett språk

som inte stöds visas inte Cortana-rutan och -appen. Mer information om vilka språk som

stöds finns på www.windowsphone.com.