Microsoft Lumia 535 - Felsökning och support

background image

Felsökning och support

Om du vill lära dig mer om hur du använder telefonen, eller om du är osäker på hur telefonen

ska fungera, finns det flera ställen där du kan få support.
Det finns en användarhandbok i telefonen där det finns mer instruktioner som kan hjälpa dig

att få ut så mycket som möjligt av din telefon. Tryck på Lumia Hjälp+tips.
Du kan också gå till www.microsoft.com/mobile/support/, där du hittar:

Felsökningsinformation

Diskussioner

Nyheter om appar och hämtningar

Programuppdateringsinformation

Mer information om funktioner och tekniker samt om kompatibiliteten hos enheter och

tillbehör

Felsökning och diskussioner kanske inte är tillgängliga på alla språk.
Videoklipp finns på www.youtube.com/lumiasupport.
Om telefonen inte svarar

Försök med följande:

Återställning via en knapp: Håll ned strömknappen i ca 10 sekunder. Telefonen startar

om.

Återställning via två knappar: Håll ned Volym ned-knappen och strömknappen samtidigt

i ungefär 10 sekunder. Telefonen startar om.

Om du inte är säker på vilken återställningsmetod som gäller för din telefon kan du gå till

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Uppdatera telefonens programvara eller återställ telefonen om den ofta hänger sig. Om du

gör en återställning återställs fabriksinställningarna och allt ditt personliga innehåll, inklusive

de appar du har köpt och hämtat, raderas. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på

ALLA INSTÄLLNINGAR > om > återställ telefonen.
Kontakta din tjänstleverantör eller Microsoft Mobile för reparationsalternativ om problemet

fortfarande inte går att lösa. Säkerhetskopiera alltid alla data i telefonen innan du lämnar in

telefonen på reparation eftersom all information kan komma att raderas.

Tips! Om du behöver identifiera din telefon kan du slå *#06# för att visa telefonens

unika IMEI-nummer. Du hittar också IMEI-numret i telefonen. Se avsnittet om produkt-

och säkerhetsinformation i onlineanvändarhandboken för mer information.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

132

background image

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

133