Microsoft Lumia 535 - Ändra skärminställningar för Snabbkollsskärmen

background image

Ändra skärminställningar för Snabbkollsskärmen
För att spara batteri så försätts skärmen i vänteläge när du inte använder telefonen aktivt. Med

Snabbkollsskärmen kan du enkelt kontrollera tiden, även när skärmen är i vänteläge.
Snabbkollsskärmen stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR >

Snabbkollsskärmen.

2. Ställ in Snabbkollsskärmen till alltid på.

Tips! Det är enkelt att väcka din telefon även när strömknappen inte är enkel att komma

åt, till exempel när telefonen ligger i bilhållaren. Dubbelklicka bara på skärmen.

Dubbeltryck stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Sätt på eller stäng av dubbeltryck

Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge. Ändra

Aktivering till

eller Av

.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

35