Microsoft Lumia 535 - Ändra volymen

background image

Ändra volymen
Du kan ändra volymen om du har problem med att höra när telefonen ringer i en bullrig miljö

eller om samtalen har för hög volym.
Använd volymknapparna. Den maximala volymnivån är 10.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

24

background image

Som standard kontrollerar volymknapparna volymen på alarm och påminnelser.
Anslut inte till produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte

någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som

inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig

med volymnivåerna.
Volymknapparna reglerar både ringsignalen och medievolymen samtidigt om du har hörlurar

anslutna. Den maximala volymnivån är 30.
Ändra volymen för media och appar

Tryck på en volymknapp, tryck på och tryck på volymfältet för media och appar för att

ange önskad volym. Den maximala volymnivån är 30.
Ställa om till tyst läge

Tryck på en volymknapp och tryck på > . Tryck på för att stänga av tyst läge.

Tips! Tryck på om du inte vill att telefonen ska vibrera. Svep nedåt från startsidans

ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > ringsignaler+ljud om du vill ändra

andra ljudinställningar.