Microsoft Lumia 535 - Ikoner som visas på telefonen

background image

Ikoner som visas på telefonen
I statusfältet högst upp på skärmen kan du se aktuell tid, batteri- och signalstyrka och mycket

mer.

Tips! Tryck på statusfältet om du vill visa dolda ikoner.

Mobilsignalstyrka

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

25

background image

Signalstyrka

Din telefon är inte ansluten till ett mobilt nätverk.

Det finns inget SIM-kort i telefonen.

Ditt SIM-kort är låst.

Flygplansläge är aktiverat.

Din telefon använder roaming utanför din leverantörs mobilnätverk.

Mobildataanslutning
Enstaka bokstäver, en kombination av bokstäver eller en kombination av bokstäver och siffror

visar den typ av mobilnät som du är ansluten till.
Ikoner som visar nätverksanslutningstypen kan varierar mellan regioner och

tjänsteleverantörer.

En EDGE-dataanslutning är öppen.

En GPRS-dataanslutning är öppen.

Telefonen är ansluten till ett 3G-nätverk.

En HSDPA/HSUPA-dataanslutning med hög hastighet är öppen.

En HSPA+/DC-HSDPA-dataanslutning med hög hastighet är öppen.

Telefonen är ansluten till ett 4G-nätverk.

Data överförs över en mobil dataanslutning.

WiFi-anslutning

En WiFi-anslutning är tillgänglig.
En WiFi-anslutning är aktiv.

En mobildataanslutning är delad med andra enheter över WiFi-nätverk.

Data överförs via WiFi.

Bluetooth-enhet

En Bluetooth-enhet är ansluten till din telefon.
Bluetooth är aktiverad, men telefonen är inte ansluten till en Bluetooth-enhet.

Batteri

Batterinivå

Batteriet laddas.

Batterisparfunnktionen är aktiverad.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

26

background image

Batterinivån eller batteriets tillstånd är inte känt.

Meddelanden

Du har olästa meddelanden, till exempel nya meddelanden. Svep ned från skärmens

ovankant för att kontrollera meddelandena.
Profiler

Vibrationsläge är aktiverat.

Tyst läge är aktiverat.

Cortana

Cortana hanterar alla dina samtal och meddelanden.

Vidarekoppla samtal

Dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer eller till röstbrevlådan.

Plats

En app eller tjänst använder din positionsinformation.

Körläge

Körläge är aktiverat.