Microsoft Lumia 535 - Hey Cortana

background image

Hey Cortana
Öva upp din personliga hjälpreda att känna igen din röst och väck den genom att ropa dess

namn.
Röstaktiveringen Hey Cortana är inte tillgänglig i alla regioner eller på alla språk och stöds

inte på alla telefonmodeller. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och

se vilka telefoner som stöder funktionen.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > Cortana-

röstaktivering > let’s go och följ anvisningarna.

2. Ändra Cortana-röstaktivering till

när du har tränat Cortana att lära känna din

röst.
Cortana kan nu känna igen din röst när du säger Hey Cortana.