Microsoft Lumia 535 - Vidarekoppla samtal mellan dina SIM-kort

background image

Vidarekoppla samtal mellan dina SIM-kort
Koppla dina samtal mellan dina SIM-kort med Smart dubbel SIM – om någon ringer dig på

ett SIM-kort när du pratar på det andra så kan du hantera dina samtal från båda SIM-kortet

precis som med ett SIM-kort.
Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
Du måste ha satt i båda SIM-kortet för att få åtkomst till samtalsinställningar för dubbla SIM.
Kontakta din tjänsteleverantör för information om tjänstens tillgänglighet.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > nätverk+.

2. Tryck på ställ in.

3. Ändra inställningen för Smart dubbel SIM för att välja hur du kopplar samtal mellan dina

SIM-kort.

4. Ange telefonnumren för dina SIM-kort och tryck på skicka.

5. Tryck på ytterligare Dual SIM-inställningar för att få åtkomst till resten av

nätverksinställningarna, till exempel Dataanslutning.

Tips! Du kan fästa samtalsinställningarna för dubbla SIM på startsidan för enkel åtkomst.