Microsoft Lumia 535 - Använd telefonen enkelt

background image

Använd telefonen enkelt
Gör teckensnitten större och skärmen lättare att titta på. Du kan också använda telefonen

tillsammans med ett hörselhjälpmedel (TTY/TDD).
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR .

2. Tryck på hjälpmedel.
Ändra teckenstorleken

Tryck på reglaget Textstorlek.
Aktivera hög kontrast

Ställ in Hög kontrast till

.

Förstora skärmen

Ställ in Förstoringsglas till

och tryck på skärmen två gånger i rad med två fingrar.

Använd två fingrar för att flytta runt på skärmen när du använder förstoringsglaset. Avsluta

förstoringen genom att trycka på skärmen två gånger i rad med två fingrar.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

39

background image

Använda telefonen med TTY/TDD

Ställ in TTY/TDD till fullständigt.
Vilka TTY/TDD-lägen som är tillgängliga kan variera beroende på vilken tjänsteleverantör du

använder.