Microsoft Lumia 535 - Uppdatera tid och datum automatiskt

background image

Uppdatera tid och datum automatiskt
Du kan ställa in telefonen så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Automatisk

uppdatering är en nätverkstjänst och dess tillgänglighet beror på din region eller

tjänsteleverantör.
Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > datum+tid.
Ställ in Ange datum och tid automatiskt till

.

Tips! Vill du ändra tidsformatet? Växla till och från 24-timmarsklockan efter behov. Tryck

ALLA INSTÄLLNINGAR > region för att ändra hur datum visas.

Uppdatera tid och datum manuellt

Ställ in Ange datum och tid automatiskt till Av

och ändra tiden och datumet.

Uppdatera tidszonen manuellt när du är utomlands

Ställ in Ange datum och tid automatiskt till Av

och tryck på Tidszon och en position.