Microsoft Lumia 535 - Lägga till ett Microsoft-konto på telefonen

background image

Lägga till ett Microsoft-konto på telefonen
Om du inte loggade in med ditt Microsoft-konto när du startade telefonen för första gången

så kan du lägga till kontot senare och enkelt hämta dina data och inställningar på alla enheter.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

28

background image

1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post

+konton > lägg till ett konto.

2. Tryck på Microsoft-konto.

3. Logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord för ditt Microsoft-konto.

4. Välj hur du vill få din verifieringskod.

5. Ange de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer eller din e-postadress när du blir ombedd.

6. Ange koden när du får den.
Dina data och inställningar synkroniseras till telefonen.

Tips! Om din tidigare telefon var en Windows Phone och om du säkerhetskopierade ditt

innehåll till ditt Microsoft-konto så kan du återställa säkerhetskopian och enkelt hämta

ditt innehåll till din nya telefon.