Microsoft Lumia 535 - Ställa in ett konto

background image

Ställa in ett konto
Håll dig uppdaterad – lägg till dina viktiga konton, till exempel konton för social media eller

e-post, till din telefon.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post

+konton.

2. Tryck på lägg till ett konto och namnet på tjänsten och följ sedan de anvisningar som

visas.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

31