Microsoft Lumia 535 - Ange internetanslutningar

background image

Ange internetanslutningar

Om din tjänstleverantör debiterar dig utifrån hur mycket du använder bör dig ändra

inställningarna för WiFi och mobil data för att minska dina datakostnader. Du kan använda

olika inställningar för roaming och när du är hemma.

Viktigt! Använd kryptering för att öka WiFi-anslutningens säkerhet. Om du använder

kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en

dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och

mobildataanslutning är tillgängligt.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på .

2. Växla Trådlöst nätverk till

.

3. Välj den anslutning du vill använda.
Använda en mobildataanslutning

Svep nedåt från startsidans ovankant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM och

ändra Dataanslutning till

.

Tips! Vill du enkelt sätta på och stänga av mobildata? Lägg till en genväg till

åtgärdscentret. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA

INSTÄLLNINGAR > aviseringar+åtgärder. Tryck på en av genvägarna och tryck på

mobildata.

Använda en mobildataanslutning vid användning av nätverksväxling

Svep nedåt från startsidans ovankant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM och

ändra Alternativ för dataroaming till roaming.
Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av

dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.
Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över

nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver.

Tips! Du kan även hålla koll på din dataförbrukning med appen data sense.