Microsoft Lumia 535 - Lägg till din Exchange-brevlåda på telefonen

background image

Lägg till din Exchange-brevlåda på telefonen
Vill du att kontakterna, meddelandena och kalendern ska finnas tillgängliga både på datorn

hemma och på telefonen när du är på resande fot? Du kan synkronisera det viktiga innehållet

mellan telefonen och en Microsoft Exchange-server.
Exchange går bara att ställa in om ditt företag har en Microsoft Exchange-server. Dessutom

måste företagets IT-administratör ha aktiverat Microsoft Exchange för ditt konto.
Innan du påbörjar konfigurationen ska du kontrollera att du har följande:
• En företags-e-postadress
• Namnet på Exchange-servern (kontakta företagets IT-avdelning)
• Namnet på nätverksdomänen (kontakta företagets IT-avdelning)
• Lösenordet till företagets nätverk
Beroende på hur Exchange-servern är konfigurerad kan du behöva ange ytterligare

information under konfigurationen. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte känner till

den korrekta informationen.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post

+konton.

2. Tryck på lägg till ett konto > Exchange.

3. Ange din Exchange-e-postadress och lösenord och tryck på logga in.
Under installationen kan du definiera vilket innehåll och hur ofta du vill att telefonen ska

synkroniseras med servern. Ändra kontoinställningarna för Exchange om du vill synkronisera

mer innehåll.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

74