Microsoft Lumia 535 - Länka flera olika postlådor som en kombinerad inkorg

background image

Länka flera olika postlådor som en kombinerad inkorg
Om du har fler än ett e-postkonto kan du välja vilka inkorgar som du vill slå samman till en

och samma inkorg. I den kombinerade inkorgen kan du se all din e-post på en och samma

gång.
1. Tryck på en postlåda på startskärmen.

2. Tryck på

> länka inkorgar.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

77

background image

3. I listan andra inkorgar trycker du på de inkorgar som du vill länka till den första.

4. Tryck på byt namn på länkad inkorg, ange ett nytt namn på postlådan och tryck på .
Den nya kombinerade inkorgen har fästs på startskärmen.
Avlänka kombinerade inkorgar

Tryck på den kombinerade inkorgen och

> länkade inkorgar på startskärmen. I listan

trycker du på de inkorgar som du vill avlänka och sedan trycker du på avlänka.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

78