Microsoft Lumia 535 - Kopiera kontakter från ett SIM-kort

background image

Kopiera kontakter från ett SIM-kort
Om du har kontakter lagrade på ditt SIM-kort kan du kopiera dem till telefonen.
Se till att SIM-kortet är isatt.
1. Tryck på Kontakter.

2. Tryck på

> inställningar > importera från SIM.

3. Tryck på importera för att importera alla kontakter.

Tips! Tryck på rensa och använd kryssrutorna för att välja individuella kontakter.

Du kan inte spara kontakter på ditt nya SIM-kort.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

66