Microsoft Lumia 535 - Söka efter en kontakt

background image

Söka efter en kontakt
Du behöver inte bläddra bland alla dina kontakter om du snabbt vill kontakta en vän. Du kan

söka efter eller hoppa till en bokstav eller ett tecken i kontaktlistan. Du kan också använda ett

röstkommando för att ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt.
1. Tryck på Kontakter och svep till kontakter.

2. Tryck på och börja skriv ett namn. Listan filtreras allteftersom du skriver.

Tips! Fäst dina viktigaste kontakter eller kontaktgrupper på startsidan. Håll ned på en

kontakt och tryck på fäst på startskärmen.

Hoppa till en bokstav eller ett tecken i din kontaktlista

Tryck på valfri bokstav i kontaktlistan till vänster och tryck på den första bokstaven eller det

första tecknet i namnet du vill ha i den efterföljande menyn.
Använda ett röstkommando

Håll ned i valfri vy och säg Call eller Text och kontaktens namn. Alla språk stöds inte.