Microsoft Lumia 535 - Skapa, redigera eller ta bort en kontaktgrupp

background image

Skapa, redigera eller ta bort en kontaktgrupp
Du kan skapa kontaktgrupper för att kunna skicka ett meddelande till flera personer på samma

gång eller se sociala uppdateringar som bara är från medlemmarna i gruppen. Du kan till

exempel lägga till dina familjemedlemmar i samma grupp och nå dem snabbare med samma

meddelande.
Tryck på Kontakter och svep till rum.
1. Tryck på > Grupp.

2. Ange ett namn på gruppen och tryck på .

3. Tryck på och en kontakt. Om du vill lägga till ytterligare en kontakt trycker du på igen.

4. Tryck på .

Tips! Det finns redan en grupp som heter Bästa vänner på telefonen.

Lägga till en ny gruppkontakt

Tryck på gruppen, på > och på en kontakt.
Ta bort en kontakt från en grupp

Tryck på gruppen och på . Tryck på kontakten och ta bort från grupp.
Byta namn på en grupp

Tryck på gruppen och på

> byt namn och skriv det nya namnet.

Radera en kontaktgrupp

Tryck på gruppen och på

> ta bort.