Microsoft Lumia 535 - Svara på ett meddelande

background image

Svara på ett meddelande
Låt inte din vän sitta och vänta – svara på meddelandet på en gång.
1. Tryck på Meddelanden.

2. Tryck på den konversation som innehåller meddelandet i trådar.

Tips! Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja vilket SIM-kort som ska

användas för att skicka meddelandet. Tryck på

. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla

telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka

telefoner som stöder funktionen.

3. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.

4. Tryck på .
Vidarebefordra ett meddelande

I trådar, tryck på en konversation, tryck och håll ned på meddelandet du vill vidarebefordra

och tryck på vidarebefordra.
Innan du vidarebefordrar meddelandet kan du redigera det skrivna och lägga till eller ta bort

bifogade filer.