Microsoft Lumia 535 - Använd samtal väntar

background image

Använd samtal väntar
Får du samtal när du redan är i ett samtal? Samtal väntar hjälper dig svara eller parkera ett av

samtalen.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > nätverk+ >

ställ in.

2. Tryck på SIM-kortet du vill använda om du har en telefon med dubbla SIM-kort. Dubbla

SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

3. Ställ in Samtal väntar till

.

Parkera det första samtalet och besvara det nya samtalet

Tryck på SVARA.
Avsluta det första samtalet och besvara det nya samtalet

Tryck på avsluta samtal+svara.
Ignorera det nya samtalet

Tryck på IGNORERA.
Parkera ett samtal och ring ett annat

Tryck på PARKERA > LÄGG TILL SAMTAL och ring personen du vill prata med.
Växla mellan samtal

Tryck på TRYCK FÖR ATT PENDLA.