Microsoft Lumia 535 - Använda visuell röstbrevlåda

background image

Använda visuell röstbrevlåda
Med visuell röstbrevlåda kan du se en lista över dina röstmeddelanden och välja vilka du vill

spela upp eller radera.
Du kanske måste kontakta din tjänsteleverantör för att få den här tjänsten på din telefon.
1. Tryck på >

> inställningar.

2. Ställ in Visuell röstbrevlåda till

.

3. Ange ditt röstbrevlådenummer i rutan Röstbrevlådenummer.
Kontakta din tjänsteleverantör för att få ditt röstbrevlådenummer.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

61

background image

Tips! Beroende på din tjänsteleverantör kan du också ange ett annat

röstbrevlådenummer.

Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck på och svep åt höger för att visa listan över röstmeddelanden. Om du blir tillfrågad,

ange lösenordet och tryck på det meddelande du vill lyssna på.