Microsoft Lumia 535 - Blockera samtal och meddelanden

background image

Blockera samtal och meddelanden
Får du oönskade samtal och SMS? Blockera dem med appen samtal+SMS-filter.
Tryck på , svep till historik, tryck och håll ned på uppringaren du vill blockera och tryck på

blockera nummer... för att lägga till ett telefonnummer i din lista över blockerade nummer.
Du kan också lägga till nummer i listan över blockerade nummer från SMS.
Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > samtal+SMS-

filter.
Ställ in Blockera samtal+SMS till

.

Kontrollera vilka nummer som är blockerade

Tryck på blockerade nummer.
Få meddelanden om blockerade samtal och meddelanden

Tryck på avancerat och ställ in Meddelanden

.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

62