Microsoft Lumia 535 - Vidarekoppla samtal till en annan telefon

background image

Vidarekoppla samtal till en annan telefon
Har du inte möjlighet att besvara samtal, men vill inte missa om någon ringer? Du kan

vidarekoppla dem till ett annat telefonnummer.
Kontakta din tjänsteleverantör för information om funktionens tillgänglighet.
1. Gör något av följande beroende på vilken telefon du har:

Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > nätverk+ >

ställ in.

Tryck på >

> inställningar.

2. Tryck på SIM 1 eller SIM 2 om du har en telefon med dubbla SIM. Dubbla SIM-kort stöds

inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka

telefoner som stöder funktionen.

3. Ändra Vidarekoppling till

, om det behövs, och välj var du vill vidarekoppla dina

samtal.
Beroende på telefonen så kan du också göra valet separat för olika situationer, till exempel

när du inte kan svara eller när du är i ett samtal.

Tips! Om du vill kontrollera om vidarekoppling av samtal används (visas med ) trycker

du högst upp på skärmen.