Microsoft Lumia 535 - Arbeta med Excel Mobile

background image

Arbeta med Excel Mobile
Varför åka till kontoret för att kolla de senaste siffrorna? Med Microsoft Excel Mobile kan du

redigera kalkylblad, skapa nya och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-webbplats.
Tryck på Office.
1. Svep till platser.

2. Tryck på filens plats.

3. Tryck på den Excel-fil som du vill redigera.

4. Om du vill flytta till ett annat kalkylblad trycker du på och ett kalkylblad.

5. Om du vill spara arbetsboken trycker du på

> spara.

Skapa en ny arbetsbok

Tryck på senaste > .
Lägga till en kommentar till en cell

Tryck på

> kommentar.

Använda ett filter på cellerna

Tryck på

> använd filter.

Ändra färg och formatering för cellen

Tryck på

> formatera cell....

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

111

background image

Ändra rad- eller kolumnstorlek

Tryck på en rad eller kolumn och dra reglaget.
Hitta data i en arbetsbok

Tryck på Excel-filen och .
Skicka en arbetsbok i ett e-postmeddelande

Tryck på Excel-filen och

> dela....