Microsoft Lumia 535 - Arbeta med Word Mobile

background image

Arbeta med Word Mobile
Putsa på dina dokument när du är på resande fot med hjälp av Microsoft Word Mobile. Du

kan skapa eller redigera dokument och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-

webbplats.
Tryck på Office.
1. Svep till platser.

2. Tryck på filens plats.

3. Tryck på den Word-fil som du vill redigera.

4. Om du vill redigera texten trycker du på .

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

110

background image

5. Om du vill spara dokumentet trycker du på

> spara.

Tips! Om du snabbt vill kunna komma åt ett viktigt dokument kan du fästa det på

startsidan. Håll ned på dokumentet och tryck på fäst på startskärmen.

Skapa ett nytt dokument

Svep till senaste och tryck på .
Söka efter text i ett dokument

Tryck på Word-filen och .
Lägga till en kommentar

Tryck på > .
Formatera text

Tryck på Word-filen och > .
Markera text

Tryck på Word-filen och > och välj markeringsfärgen.
Se dokumentstrukturen

Tryck på .
Skicka ett dokument i ett e-postmeddelande

Tryck på Word-filen och

> dela....

Radera ett dokument

Svep till platser, tryck och håll ned på dokumentet och tryck på ta bort.